Å lete etter spenning

Onsdag 23. mai reiste alle Vg1 elektro-elevene på ekskursjon til høyspentmasta ved Kleiver-feltet i Røyken

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 

Klasse 1ELA, 1ELB og 1ELC har i tre uker jobbet med et prosjekt for å «fange» høyspent.

Prosjektet går ut på at rundt elektriske ledere ligger det elektriske felt, som det er mulig å detektere. Forutsetningen for å kunne detektere dette feltet er at spenningen i høyspenten er høy nok. 

For å ta ned feltet har elevene lagd en «antenne» bestående av en 60 cm x 60 cm plate kledd med aluminiumsfolie. Til denne folien er det festet en leder, som blir koblet til en liten elektronikk-device med en lysdiode, kondensator og bryter. Målet er å få lysdioden til å lyse, og for å få til dette er vi avhengige av å ha en fase til. Denne fasen får de fra et jordspyd med en leder festet til, som blir stukket ned i jorda, og deretter koblet til elektronikk-devicen. Spenningen som oppstår mellom disse fasene kan bli ganske høy, avhengig av hvor langt unna høyspenten antenna plasseres. Vi hadde med multimeter og klarte å måle spenning opp til 115 Volt, men det er sannsynlig at denne kan komme opp i over 400 Volt med bedre måleinstrument. Uansett, fordi strømmen er veldig liten, er dette helt ufarlig.

 

Som et apropos kan nevnes at for å lyse opp en lyspære på 60 watt, så måtte vi ha dekket et område på over 4.000 kvadratmeter med aluminiumsfolie for å få den til å lyse.

 

Elevene opplevde at de fikk lysdioden til å lyse og at eksperimentet var vellykket. I tillegg hadde vi med matpakker og litt ekstra kjeks, så, det kanskje viktigste, det sosiale, også ble bra.   

 

Hilsen en elektro-lærer

 


Publisert 25. mai 2018, oppdatert 5. juni 2018.