VIP-prosjektet har startet

«Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen» er et helsefremmende og forebyggende tiltak for alle Vg1-elever.

Denne uken gjennomfører vi VIP-prosjektet på skolen. VIP står for «Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen» og det er et helsefremmende og forebyggende tiltak for alle Vg1-elever.
 
Et av hovedmålene for programmet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på sin egen psykiske helse, og gjøre dem oppmerksomme på hvilke hjelpetiltak som finnes.
  
Programmet blir gjennomført av faglærere på Helse- og oppvekst som har fagbakgrunn som sykepleier, barnevernspedagog og psykiatrisk sykepleier, samt sos.ped rådgiver.
 
VIP-prosjektet finansieres av Helsedepartementet og er en del av satsningen «Psykisk helse i skolen»

VIP

VIP


Publisert 21. mars 2017, oppdatert 7. juli 2017.