Ungdata-undersøkelse

Gjennomføres i løpet av uke 10-13.

Skolen skal gjennomføre en Ungdata-undersøkelse.

Alle elevene på de videregående skolene i Buskerud er invitert til anonymt å svare på spørsmål om seg selv i den store Ungdata-undersøkelsen.
Elevene skal svare på spørsmål om egen hverdag, på alt fra venner og familie, skole og fritid – til trygghet og trivsel
 
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Buskerud fylkeskommune. 
    
Undersøkelsen er anonym og frivillig. 
  
Informasjon til foresatte

Publisert 3. mars 2017, oppdatert 7. juli 2017.