Søknad om fratrekk i fravær for skoleåret 2016/17

For elever som skal søke om fratrekk i fravær for skoleåret 2016-2017 må dette søkes om innen 1. juni 2017.


Publisert 29. mai 2017, oppdatert 7. juli 2017.