Søknad om fratrekk i fravær for skoleåret 2016/17

For elever som skal søke om fratrekk i fravær for skoleåret 2016-2017 må dette søkes om innen 1. juni 2017.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 29. mai 2017, oppdatert 7. juli 2017.