Offentliggjøring av karakterer

19.juni kl. 08:00 på Skolearena.

Alle eksamens- og standpunktkarakterer offentliggjøres mandag 19.juni kl. 08:00 på skolearena.
  
  • Vg2 yrkesfag får sine kompetansebevis utlevert av kontaktlærer mandag 19.juni.
  • Vg3 kan hente sine vitnemål/kompetansebevis fra tirsdag 20. juni kl 12:00 i resepsjonen.
  • Det blir ikke delt ut utskrifter av karakterer til vg1 og vg2 studiespesialiserende og vg1 yrkesfag. Karakterene finner dere på skolearena. Trenger du utskrift ta kontakt med Nina Christin Larsen

Publisert 15. juni 2017, oppdatert 7. juli 2017.