Nytt digitalt system for utsending av varsler

Informasjon til elever og foresatte.

 

Buskerud fylke har innført et nytt system for utsending av varselbrev til elever.
 
Det gjelder to typer varsler:
  • varsel om mulig nedsatt karakter i orden eller atferd
  • varsel om ikke å få vurdering i fag.
 
Disse varslene har tidligere blitt sendt ut i papirform. Nå blir de sendt digitalt. Det betyr en raskere saksbehandling. For mer informasjon, se Infoskriv elever og foresatte.pdf
   
Vi håper dere vil oppleve dette som en god ordning. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte skolen.

 


Publisert 31. mars 2017, oppdatert 7. juli 2017.