Klagefrist på eksamens- og standpunktkarakterer

Sensur etter sentralgitt eksamen er 15. og 16. juni.

Karakterene offentliggjøres på Skolearena mandag 19.juni kl. 12:00.
Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt eleven er blitt gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort seg kjent med den.
 
For å rekke hurtigklagebehandlingen, gjelder kun eksamenskarakterer, må skolen ha klagen din innen mandag 26. juni kl 15:00.
 
Det understrekes at du bør rådføre deg med faglærer før du sender inn en klage. Utskrift av din besvarelse kan du få ved henvendelse til skolen, i de fleste fag har du den på egen PC. Karakteren kan gå opp, bli stående eller settes ned.
Vi anbefaler å lese informasjon fra UDIR om klager og innsendelse av nytt vitnemål etter klage.
 
Ta gjerne kontakt med Else Germundson om du har spørsmål rundt klager på karakteren.
  
Hva kan du klage på?
  • standpunktkarakterer
  • eksamenskarakterer
  • muntlig, muntlig-praktisk og praktisk (kun formelle feil)
  • eller om du ikke har fått karakter, dvs om du har fått IV i et avsluttende fag
 
Før du klager på standpunktkarakter må du snakke med faglærer og få en begrunnelse for karakteren. Dato for samtale må noteres i klagen, og klagen må begrunnes.
  
Du kan ikke klage på T2 karakterer – dvs de fagene du skal fortsette med til neste skoleår. Er du misfornøyd med disse kan du ta en samtale med lærer for å høre hva du kan gjøre for å gjøre det bedre til neste termin.
  
Klagefrist
Alle klager skal leveres skriftlig på skolen, i posthyllen til Else Germundson, innen onsdag 28.juni kl. 12:00.
  
Det finnes forskjellige skjemaer for hvilken type karakter du klager på
 

Publisert 14. juni 2017, oppdatert 7. juli 2017.