Har du søkt videregående skole 2017-18?

Viktig informasjon fra inntakskontoret

 

Her er nyttig informasjon til deg som har søkt på videregående skole i Buskerud skoleåret 2017-18.
 
Svare på tilbud om skoleplass
I sommer må du svare på tilbud om skoleplass på www.vigo.no.
  • Du benytter samme BrukerID og passord (MinID) som da du søkte.
  • Dersom du ikke svarer innen fristen mister du skoleplassen.
  • Hovedinntaket er tilgjengelig på www.vigo.no fra 5. juli. Svarfrist 14. juli
  • Andreinntaket er tilgjengelig på www.vigo.no fra 5. august. Svarfrist 14. august
  • Skolestart er 21. august.
  • Dersom du får tilbud om plass på ditt første ønske, bør du svare JA. Du får ikke tilbud om plass på et lavere ønske om du takker nei.
 
Dersom du får tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplass på høyere ønsker, må du huske å svare på begge. Du bør takke JA til tilbudet og JA til å stå på venteliste til høyere ønske. Hvis du i neste inntak får plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du takket ja til tidligere. Dersom du takker nei til å stå på venteliste til høyere ønsker, beholder du tilbudet du har fått.
  
Dersom du bare takker NEI til et tilbud om skoleplass eller ventelisteplass, blir du tatt ut av inntaksprosessen.
 
Alle som har rett til opplæring, og som søker skoleplass, har rett til å komme inn. Men dette gjelder nødvendigvis ikke første inntak. Du kan få tilbud om skoleplass helt fram til 1. oktober.
  
Ved skolestart overtar skolene inntaket. Skolene skal følge ventelistene.
  
Du mister rett til elevplass hvis du:
  • unnlater å svare på tilbud om elev-/lære-/ventelisteplass innen gitt frist
  • ikke møter første skoledag uten godkjenning fra skolen
  • har gitt uriktige/mangelfulle opplysninger av betydning for søknadsvurdering
 
Kilde: bfk.no

 


Publisert 27. juni 2017, oppdatert 7. juli 2017.