VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG, Røyken vgs

ÅPEN DAG  27. og  28 mars, med følgende fordeling mellom ungdomsskolene:

27. mars: Spikkestad, Røyken og Hurum

28. mars: Slemmestad, Grytnes, Hurum Kompetansesenter, Hurum Steinerskole

Programmet (begge dager):

 

0915 – 0920:          Oppmøte i aulaen: Velkommen og kort informasjon ved skoleledelsen.

0920 – 1030:          Presentasjon av studiespesialiserende utdanningsprogram

1030 - 1100:           Omvisning på skolen med innlagt quiz

1100 - 1130:           Lunsj (ta med matpakke, ellers kan mat kjøpes i kantinen)

1130 - 1215:           Alle møter i aulaen igjen: Informasjon om yrkesfaglige studieprogram

1130-1145              Bygg og Anleggsfag

1145-1200              Elektro

1200-1215              Helse og Oppvekstfag

12.15-12-30:           Pause

1230-1245              Design og Håndverk

1245-1300              Media og Kommunikasjon

1300 – 1305:          Resultat quiz med premieutdeling

 

For informasjon om de ulike programområdene henvises det til skolens hjemmeside: www.royken.vgs.no


Publisert 21. mars 2014, oppdatert 9. september 2014.