Utstillingen "Tid"

Utstillingen  "Tid" presenteres av elever i 1DHA, 1FOA, 2FOA og 3FOA. Utstillingen er kuratert av 3FOA.

En klokke er delt inn i timer og minutter, men trenger egentlig tiden å være målt opp på den måten?

Elevene fikk i oppdrag å lage et veggur som beskriver hvordan deres egen tid er inndelt. Oppdraget bygger på en grunntanke om at tid er noe som oppfattes helt subjektivt.

Temaet tid er valgt med klare referanser til skolens nye visjon «Fokus på framtiden».

Resultatet kan ses i skolens D-fløy i 2.etg. God fornøyelse!


Publisert 30. september 2013, oppdatert 9. september 2014.