Søknad om fratrekk for fravær skoleåret 2013/2014

 

For elever som skal søke om fratrekk for fravær i skoleåret 2013-2014 må dette søkes om innen 1. juni 2014. (Fravær etter ordensreglementets pkt. 4.3)

  • Det skal fylles ut èn søknad for alt fravær som skal trekkes fra.
    Nederst på side 2 på søknadsskjemaet skal dere skrive opp datoer for evt. sykdom, velferdsgrunner, religiøse høytider, politisk arbeid, lovpålagt oppmøte o.l.
  • Det skal legges ved dokumentasjon for alt fravær og til sammen kan det ikke være mer enn 10 dager.
  • Sykdom gjelder fra 3. sykedag hvis det ikke er kronisk sykdom.
  • Søknader som ikke har dokumentert fravær vil ikke bli innvilget.
  • Søknadsskjema  finner du her, eller du får det i resepsjonen i 3. etasje.

Ferdig utfylt søknad legges i posthyllen til Nina Forwald i 3. etasje.


Publisert 26. mai 2014, oppdatert 9. september 2014.