Røyken vgs representert på «Model United Nations Tallinn 2014»

 

Fire elever og en lærer fra Røyken vgs ble våren 2014 invitert til å delta på MUNT 2014 (Model United Nations Tallinn). Vi ble invitert fordi skolen vår er med i ASP-nettverket, som er et globalt nettverk av mer enn 9000 utdanningsinstitusjoner i 180 land. ASP-nettverket er UNESCOs skolenettverk (Associated Schools Project).

Model United Nations er en simulert FN konferanse der elever deles inn i komiteer som representanter for flere av FNs medlemsstater hvor målet er å forhandle frem FN vedtak innen ulike problemområder. Tema for konferansen i Tallinn var i år knyttet opp mot: 1.Syria konflikten, 2.Barns rettigheter, og 3.Nedrustning og destruksjon av kjemiske våpen.

Elevene våre representerte USA i forhandlingene, dermed måtte de sette seg inn i og argumentere for USA sin politikk på disse områdene. Konferansen varte i 3 dager og ble avsluttet med generalforsamling, debatt og votering i Estlands utenriksdepartement. To av resolusjonstekstene ble vedtatt med noen små endringer, den tredje ble forkastet.

 

Litt om elevenes erfaringer:

«Fredagen var dagen der vi skulle bli kjent med hverandre og gjøre oss trygge på å snakke engelsk høyt. Opplegget var lagt til en russisk skole der elever fra 1. - 12. klasse gikk. Vi deltok på forskjellige morsomme aktiviteter ledet av flinke frivillige, og ble godt kjent med mange av deltakerne gjennom bla speed-dating, politiske diskusjoner, mye smil og latter.

Lørdag formiddag startet med et lite morgenmøte. Videre skulle en delegat fra hvert land holde en tale som inneholdt informasjon om landets ståsted til en bestemt problemstilling. Utover dagen arbeidet hver komité med å utarbeide en resolusjon til problemstillingen.

Lørdag ettermiddag ble brukt til enda mer komitéarbeid. Resolusjonen ble stemt over og til slutt fikk vi en resolusjon alle kunne si seg tilfreds med. Når vi gikk til middag på kvelden kunne alle være fornøyde med vårt eget bidrag for å gjøre resolusjonen ferdig i tide. 

På søndagen var det duket for "General Assembly", hvor elevene var på utenriksdepartementet for å vedta de endelige resolusjonene de hadde utarbeidet dagen før. Det hele ble avsluttet med fine taler fra arrangører og komitéledere. Turen var i alt veldig vellykket. Vi lærte utrolig mye om aktuelle problemstillinger, og ikke minst hvor krevende det er å få et forslag igjennom i FN. Vi lærte hvordan man må samarbeide på tvers av landegrensene og hvor viktig det er å si sin mening for å bli hørt. Vi møtte mennesker fra forskjellige steder i verden med forskjellige meninger og nyttig kunnskap. Vi sitter igjen med minner og inntrykk vi vil ta med oss videre.

Takk :) «


Publisert 7. april 2014, oppdatert 17. juni 2014.