Røyken vgs første GUTTEKONFERANSE

 

11.februar 2014 arrangerte vi for første gang på Røyken VGS en GUTTEKONFERANSE!

Guttekonferansen er et tiltak for å ivareta elevenes psykososiale miljø. Denne konferansen var dedikert alle gutter i VG1.

Andelen gutter som ikke fullfører skolen er betydelig større enn jenter, og samtidig er andelen gutter som oppsøker hjelpeapparatet vi har, betydelig mindre en andelen jenter. Vi har tidligere gjort andre tiltak rettet mot gutta (eks guttegruppe), men med minimal oppslutning. Ved å invitere gutta til en konferanse som denne, ønsket vi å sette på agendaen tema som vi vet at gutta er opptatt av! Konferansen er et samarbeid mellom skolen (ved veileder Anne Torbjørg Raastad-Hoel og Anne Holm-Nordhagen) og helsestasjonen i Røyken kommune (ved Ragne Stendal Kaupang).

 Antidoping Norge, Jan de Lange

Først ut var foredragsholderen Jan de Lange, fra Antidoping Norge. Han holdt et veldig interessant foredrag, der han snakket om hvorfor og hvordan ungdom begynner med dop. Han lærte oss mye om bivirkninger og risikofaktorer som knyttes til doping, og satte det hele opp mot den manglende «gevinsten» ved å dope seg. Jan de Lange fenget oss ved å formidle nyttig informasjon på en ærlig og direkte måte. Han krydret det hele med en rekke historier og eksempler fra hans arbeid mot doping.

Francois Elsafadi

Etter lunsj fikk vi besøk av Francois El-Safadi. Francois snakket oppriktig og nært til oss om vennskap, ensomhet og samhold. Han lærte oss forskjellen på selvtillit og selvfølelse, og understreket viktigheten av å bygge opp et fundament av gode venner og familie. Han ga oss gode råd vi tar med oss inn i hverdagen.

Arne Grasbekk

Arne Grasbekk spilte gitar og piano for oss, og innledet begge foredragene med ord og låter som fortalte oss hvor viktig det er å se hele mennesket.

 

I mellom foredragene fikk elevene servert pizza. I forkant av konferansen fremhevet elevene nettopp denne pizzaen som høydepunktet denne dagen. Når konferansen er over er det nok allikevel sånn at den aller største goden denne dagen var det verdifulle påfyllet våre foredragsholdere ga oss.


Publisert 13. februar 2014, oppdatert 9. september 2014.