Prosjekt "Fokus på framtiden"

 

Avdeling for formgivingsfag fikk oppdrag av rektor i begynnelsen av skoleåret om å male skolens slagord ulike steder i skolens bygning, og klasse 2FOA tok ballen.

Klassen holdt på i tre uker med planlegging, ideer og skisser, og en lang ettermiddag med utførelse. Underveis var det tett dialog med rektor og ledelsen, for at oppdragsgiver skulle være orientert og ha mulighet til å komme med innspill. Enkelte elever hadde også kontakt med avdelingen i nærheten av der slagordet skulle stå, og fikk innspill om ønsket motiv, som de så bearbeidet og videreutviklet selv.

Resultatet  av 2FOA sitt arbeid med å male skolens slagord "Fokus på framtiden" i skolens lokaler ser dere av bildene under og her.

 


Publisert 14. januar 2014, oppdatert 17. juni 2014.