Politiet roser trafikk-kampanje

Nicolas Blackburn og Mette Mehlum, to MK-elever ved Røyken vgs, er kritiske til den manglende sikringen av myke trafikanter langs den sterkt trafikkerte veien mellom Røyken og Heggedal. De fronter veitrafikk-kampanjen de har laget sammen med de andre elevene i 3MK. Både politiet og foreldreutvalget er begeistret over engasjementet. Kampanjen skal åpne øynene til politikerne i Røyken og Asker og bevisstgjøre bilister om å kjøre sikkert.

 - Noen vil kanskje finne kampanjen vår både spekulativ og støtende, vi bruker sterke virkemidler, forklarer Mette Mehlum. 

 - Det er et tankekors for oss at én hardt skadd i trafikken koster mer for samfunnet enn å utarbeide ett opphøyd gangfelt, sier hun, og viser til alt tallmateriale klassen fant under research-arbeidet som ligger bak visualiseringen av kampanjen. 

- Jeg har studert kampanjen og synes elevene har gjort en strålende jobb, sier leder for Fellesoperativ seksjon i politiet, Stig Wettre-Johnsen. 

- Å bruke tallmateriale på denne måten viser at et rekkverk eller en gangbru lønner seg for skattebetalerne. Elevene bruker sterke virkemidler, men det synes jeg er på sin plass når det handler om trafikk-skadde og dødsulykker. 

Les mer om saken her: 

http://www.budstikka.no/nyheter/elever-vil-vekke-bilister-og-politikere-med-sterkt-virkemiddel-1.8446605

3mka laget plakat til trygg-skolevei-kampanje

 

Tekst og foto: Torgeir Higraff


Publisert 28. mai 2014, oppdatert 9. september 2014.