Orientering om fravær og orden i uke 10

 

Fraværsmelding til hjemmene for elever under 18 år sendes til foresattes e-post i løpet av uke 10.

Meldingen vil også inneholde oversikt over eventuelle anmerkninger til orden eller adferd.

Ved eventuelle spørsmål, vennligst kontakt kontaktlærer.

http://www.royken.vgs.no/Kontakt-oss/Alle-ansatte/


Publisert 27. februar 2014, oppdatert 9. september 2014.