Innlevering av lærebøker

 

Nå er det tid for å levere tilbake lærebøker til skolens bibliotek. Har din ungdom som er elev hos oss bøker liggende hjemme, bør de tas med til skolen.

Innlevering av skolebøker skjer klassevis over 3 dager:

  • Mandag 16.juni
  • Onsdag  18. juni
  • Torsdag 19.juni

Dato for  innlevering får hun/han fra sin kontaktlærer.

Alle elevene har i forkant mottatt et dokument som viser hvilke bøker de har lånt. Det er viktig at bøker blir levert til biblioteket.

  • Bøker som ikke leveres må erstattes.
  • Bøker som er ødelagt må erstattes.
  • Bøker som det er skrevet i må erstattes.

Elevene kan betale med bankkort i biblioteket, eller de kan få sendtfaktura pr. post. Uteblitt betaling blir overført til Buskerud fylke og følger regelverket for innkreving av utestående  fordringer. 

 

Har du spørsmål, kontakt Rigmor eller Nina  på biblioteket på tlf. 31292241/31292240.

Får du ikke svar – husk at det er over 800 elever som skal levere bøker.

Alternativt kan du sende en epost: Rigmor Plikk eller Nina Jansen 

God sommer!

Vennlig hilsen
Røyken videregående skole


Publisert 11. juni 2014, oppdatert 17. juni 2014.