Informasjon om klager – våren 2014

Hva kan du klage på?

  • standpunktkarakterer
  • eksamenskarakterer
  • standpunktkarakter i orden og atferd
  • eller om du ikke har fått karakter, dvs om du har fått IV i et avsluttende fag


Før du klager på standpunktkarakter må du snakke med faglærer og få en begrunnelse for karakteren. Dato for samtale må noteres i klagen.

Du kan ikke klage på T2 karakterer – dvs de fagene du skal fortsette med til neste skoleår. Er  du misfornøyd med disse kan du ta en samtale med lærer for å høre hva du kan gjøre for å gjøre det bedre til neste termin.

 

Klagefrister

Alle klager skal leveres skriftlig på skolen,  i posthyllen til Else Germundson, innen følgende frister:

  • Søndag 29. juni kl. 1200        Standpunktkarakterer og orden/atferd
  • Fredag 27. juni kl. 1500         Sentralgitt eksamen
  • Søndag 29. juni kl. 1200        Lokalgitt eksamen (Norsk YF vg2 og matematikk 1P-Y vg1)

Øvrige klager på eksamen: 10 dager etter offentliggjøring. Eksakt dato blir satt når de er klare. Disse klagene blir da ikke behandlet før utpå høsten.

 

Det finnes forskjellige skjemaer for hvilken type karakter du klager på

 

Utfyllende informasjon finnes på It's under faget BFK-klager.


Publisert 18. juni 2014, oppdatert 5. august 2014.