Fra teori til praksis – 2BUA var lærere for en dag

Fredag 24.januar var elevene i 2BUA ansvarlig for 3 klasser på 7.trinn på Midtbygda skole.

Som en del av undervisningen fikk  elevene i 2BUA være lærere for en dag. I forkant av dagen var elevene på besøk hos Midtbygda skole og ble kjent. De satte seg inn i rutiner og arbeidsoppgaver, lærebøker og timeplan, samt at de hadde møte med lærerne på 7.trinn. Elevene har brukt mye tid på å planlegge og forberede seg til å overta ansvaret for 7. trinn en hel dag. Både inspeksjoner, undervisning med for- og etterarbeid og oppfølging av enkeltelever på trinnet skulle ivaretas. Eivind Bratberg, Lene Langmo og Kjerstin Teien Sætre som underviser elevene ved Røyken vgs., var til stede, men det var elevene som fikk prøve seg.

 

På timeplanen sto blant annet norsk hvor man jobbet med ordklasser. Liv leser et ord høyt, og elevene rekker opp hånda og får plassere ord i kategorien verb, substantiv eller adjektiv på tavla. Etterpå skal elevene foreta korrekt ordbøyning av ordene. Adjektivfortelling ble det også tid til.
På timeplanen sto blant annet norsk hvor man jobbet med ordklasser. Liv leser et ord høyt, og elevene rekker opp hånda og får plassere ord i kategorien verb, substantiv eller adjektiv på tavla. Etterpå skal elevene foreta korrekt ordbøyning av ordene. Adjektivfortelling ble det også tid til.

 

Caroline veileder 7. klassingene i matematikk, multiplikasjon og divisjon! For å få matematikken mer praktisk fikk 7.klassingene lage egne terninger som ble brukt til å lage multiplikasjonsstykker, og man avholdt mattebingo, en lek som kalles multiplikasjonsmester og en multiplikasjonsstafett.
Caroline veileder 7. klassingene i matematikk, multiplikasjon og divisjon! For å få matematikken mer praktisk fikk 7.klassingene lage egne terninger som ble brukt til å lage multiplikasjonsstykker, og man avholdt mattebingo, en lek som kalles multiplikasjonsmester og en multiplikasjonsstafett.  

 

«Brent jord» var en aktivitet i kroppsøving som engasjerte! Kanonball, sirkeltrening med vekt på styrke og stafett var andre aktiviteter som 7. trinn ble utfordret til. 
«Brent jord» var en aktivitet i kroppsøving som engasjerte! Kanonball, sirkeltrening med vekt på styrke og stafett var andre aktiviteter som 7. trinn ble utfordret til.

 

Vel gjennomført!


Publisert 31. januar 2014, oppdatert 9. september 2014.