Fokus på framtiden – realfag i praksis!

 

Fredag 14. februar viste elevene som har faget Tof (Teknologi- og forskningslære) fram prosjektet de har jobbet med siden i høst. Det startet med at  Jann-Ivar Brekken, som underviser denne klassen, fikk idéen til prosjektet og engasjerte elevene i arbeidet med framtidig utvikling av nærmiljøet -  "Areal-vei-prosjektet". Elevene fikk bryne seg på praktisk problemløsning og idéene har sittet løst. Ingrid Østenstad hadde hovedansvaret for bruprosjektet og veiledet elevene mht utforming og estetikk; en bru er et stort inngrep i landskapet.

 Vi fikk høre engasjerte elever fortelle om hvordan de ønsket å se for seg Røyken sentrum om 40 år, om utviklingen av boligfelt, veier og hvordan en bru kunne legges inn i landskapet. En gruppe viste en modell med senkning av jernbanesporene gjennom sentrum. En annen gruppe viste hvordan en bru kunne løse trafikk-kaoset vi alle opplever ved Rådhuset i dag. Alle gruppene hadde laget forseggjorte brumodeller!

 

 Ingvild Skaset fra Røyken kommune og  Anne Tønder  fra Vegvesenet var høyst til stede. Ingvild syntes prosjektet var spennende, og syntes elevene hadde kommet med fine innspill; "idéene og tankene er fine å ta med videre", sa hun. Anne påpekte at det å separere trafikk er en god idé. Jann-Ivar takket for det tette samarbeidet Røyken vgs har hatt med begge virksomhetene. Rektor Laila Handelsby og undervisningsleder Ari Børde Krøyer var tilstede, de var imponerte over bru-modellene og arbeidet som var gjort.

 For å dokumentere det hele og skape en større oppmerksomhet rundt utdanningstilbudet Teknologi- og forskningslære, hadde Jann-Ivar og Ingrid fått med seg journalister og fotografer fra Drammens Tidende og Røyken og Hurums avis. Journalistene var ivrige, og da Jann-Ivar takket for oppmøtet, var de fortsatt opptatt med intervjuer og filming.

 Elevene var engasjerte og stolte av arbeidet sitt. De synes prosjektet har vært utfordrende og til tider litt stressende, men svært lærerikt. Visningen var virkelig en vellykket avslutning på arbeidet!

 

 

Røyken videregående skole er 1 av 3 skoler i Buskerud fylkeskommune som tilbyr denne linjen. Ser du for deg en jobb som ingeniør eller arkitekt, eller har du en forskerspire i magen er Tof-faget noe for deg! Det å velge faget betyr også at du får 5 timer ekstra undervisning i uken på VG1, men tilsvarende mindre krav om undervisningstimer på VG2 og VG3.

 


Publisert 19. februar 2014, oppdatert 17. juni 2014.