Elever på sikkerhetspolitisk konferanse

Elever med programfaget "Politikk og menneskerettigheter" var nylig på heldagskonferanse i regi av Folk og Forsvar. Folk og Forsvar driver informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og de arrangerer konferanser og temadager hvor ungdom er en prioritert målgruppe.

Turen gikk til Hønefoss, hvor Røykenelevene fikk oppleve Sikkerhetspolitikk - Norge, Europa og Verden.

Programmet var pensumrelatert, og tok for seg aktuelle temaer som
- Er Norge et sikkert samfunn? Samfunnssikkerhet og beredskap
- Sikkerhetspolitikk og globalisering – Norge og Nordområdene
- Norges viktige samarbeidspartnere - FN, OSSE, NATO og EU
- Forsvaret som sikkerhetspolitisk verktøy
- Konflikter av i dag – dagsaktuelt tema

Det hele ble avsluttet med en kunnskapskonkurranse.

Elever med programfag "Politikk og menneskerettigheter" på konferanse


Publisert 4. april 2014, oppdatert 9. september 2014.