Elever besøkte denne uken Aass Bryggeri

 

Elever fra 1 STA besøkte denne uken Aas Bryggeri for å se på automatiserte prosesser. Dette er en del av automasjonsprosjektet klassen har hatt i teknologi og forskningslære.

Klassen har i sin lærerplan emner om automatisering og sensorteknikk.

Det var spennende og lærerikt  å se prosessen fra råvare til ferdig produkt synes elevene.


Publisert 21. mars 2014, oppdatert 17. juni 2014.