Digital mobbing

David Hasseløy fra "Barnevakten.no" besøkte skolen onsdag for å snakke om et viktig tema – digital mobbing. Alle vg1- og vg2-elever var inviterte til foredraget i aulaen.

Han startet med å fortelle om hvordan mediehverdagen har forandret seg de siste årene. Vi har gått fra å være passive konsumenter til å bli aktive brukere. Sosiale medier er i dag en naturlig del av ungdommers hverdag. Det er utrolig kult med sosiale medier, men det er lett å bli avhengig, sier Hasseløy.

Noen ganger går ungdom over grenser som sjokkerer. Dessverre opplever mange unge å bli mobbet i sosiale medier. Det er lett å kaste ut kommentarer man vanligvis ikke ville sagt ansikt til ansikt. Husk, man legger alltid igjen elektroniske spor. Mange tenker ikke over konsekvensene, det er etter norsk lov ulovlig å krenke andre. (Paragraf 247 i Straffeloven som handler om ærekrenkelser). En uskyldig spøk kan bli langt mer alvorlig enn først tenkt.  Det er ofte for sent å si "bare tulla".

Å ta bilder og publisere dem er i tiden, men det er etter norsk lov straffbart å publisere bilder av personer som ikke først har godkjent dette. Når det gjelder å legge ut bilder av seg selv, er det mange som velger en noe lettkledd variant for å få flest mulig «likes». Sett en høyere verdi på deg selv enn å vise lettkledde bilder", sier Hasseløy.

Det er ikke alltid like enkelt å si ifra når man føler seg mobbet, da det både kan oppleves som flaut og man kan føle seg truet av andre ved å si ifra. Her oppfordres vi til å bry oss!

Hasseløy avsluttet med å gi noen tips på steder hvor ungdom kan søke råd og hjelp hvis de opplever å bli mobbet.

«Bruk hue» er en kampanje mot digital mobbing. På nettsiden brukhue.no får man tips og råd hvis man opplever å bli mobbet og man kan også laste ned en app til mobilen. Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud til ungdom lansert av Røde Kors.

Vi håper foredraget var lærerikt og at alle ser viktigheten av å ta avstand fra mobbing.

Barnevakten.no


Publisert 14. februar 2014, oppdatert 9. september 2014.