KLAGEFRIST PÅ EKSAMENSKARAKTER

Sensur etter sentralgitt eksamen er 19. og 20. juni.

Sensur etter sentralgitt eksamen er 19. og 20. juni.

Karakterene offentliggjøres på Skolearena.
Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt eleven er blitt gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort seg kjent med den.

For å rekke hurtigklagebehandlingen må skolen ha klagen din innen onsdag 26. juni kl 1530.

Klage leveres på eget skjema og leveres skolen. 

Det understrekes at du bør rådføre deg med faglærer før du sender inn en klage. Utskrift av din besvarelse kan du få ved henvendelse til skolen, i de fleste fag har du den på egen PC. Karakteren kan gå opp, bli stående eller settes ned.
Vi anbefaler å lese informasjon fra linken under om klager og innsendelse av nytt vitnemål etter klage.http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/Etterarbeid-eksamen/Klage-pa-karakter-vgo/
Ta gjerne kontakt med Else Germundson eller Lars Brente om du har spørsmål rundt klager på eksamenskarakter.


Publisert 13. juni 2013, oppdatert 9. september 2014.