Full fart på Tofte

Fredag flyttet førsteklassingene på media klasserommet til Tofte.

 Elevene skulle samle inn stoff til ungdomssidene i RHA om å være ung på et lite tettsted med en nedleggingstruet hjørnesteinsbedrift.

-Tofte er et veldig koselig og fint sted med flott utsikt til Oslofjorden, var utsagn fra elevene etter dagen. De synes det var spennende å oppleve hvordan det er på hjemstedet til fire av medelevene i klassen. 

Noen møtte ungdom for å høre hva de holder på med på Tofte, og hvilke tanker de har om at fabrikken kan bli lagt ned. Andre fikk omvisning på Sødra Cell av den nyutdannede fagarbeideren Gøran Vik Lennestad  (21) og leder for kompetanseutvikling og kommunikasjon Anders Hvinden.

Gøran er en av tre  som gjorde ferdig læretiden sin rett før påske. Han tok elevene med rundt på arbeidsplassen og ga elevene et nært inntrykk av hva som skjer når tømmeret blir til cellulosemasse på industrianlegget i sjøkanten.

Nå er det knyttet stor spenning til hva som skjer med fabrikken de neste ukene. Det er omtalt i nyhetskanaler nesten daglig.

  


Publisert 10. april 2013, oppdatert 9. september 2014.