Skolens ledelse

 

Rektor Laila Handelsby er skolens pedagogiske og administrative leder med ansvar for skolens daglige drift.

Assisterende rektor Torben Andersen er rektors stedfortreder og leder skolen ved rektors fravær. 

Røyken videregående skole har fem undervisningsledere med ansvar for daglig drift av de forskjellige avdelinger og seksjoner og en administrasjonsleder.

 

REKTOR
Laila Handelsby

laila.ha...@bfk.no
Tlf: 31 29 22 03
Mobil: 922 46 043

 

ASS.REKTOR 
Torben Andersen

torben.a...@bfk.no
Tlf: 31 29 22 12
Mobil: 918 35 545
Rådgivertjenesten
Spesialundervisning
Støtteundervisning
Kroppsøving

 

 

UNDERVISNINGSLEDER
Lene Langmo 

lene.l...@bfk.no 
Tlf: 31 29 22 13
Helse-og oppvekstfag
Byggfag
Påbygg

 

 

UNDERVISNINGSLEDER
Martin Frank

 

martin...@bfk.no
Tlf: 31 29 22 15
Samfunnsfag (herunder økonomifag)
Språkfag
Realfag

 

UNDERVISNINGSLEDER
Erik Bergerud

Erik Bergerud

erik.be...@bfk.no

Tlf: 31 29 22 05
Elektrofag
Service og samferdsel

 

 

UNDERVISNINGSLEDER
Stian Nebb 

stian...@bfk.no
Tlf: 31 29 22 09
Mediefag
Norskfag
Kunst, design og arkitektur
Design og håndverk
Realfag

 

 

ADMINISTRASJONSLEDER
Morten Prestegård

   

morten.pr...@bfk.no
Tlf: 31 29 22 04

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Publisert 15. august 2012, oppdatert 2. april 2020.