Kontaktlærere

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
Klasse Kontaktlærer Kontaktlærer
 1BAA - Bygg og anleggsteknikk Christian Magnus Botner  
 1BAB - Bygg og anleggsteknikk Bjørn Kristian Leitås
 
 1DHA - Design og håndverk Unni Østbye Strand  
 1ELA - Elektrofag Bjørn Erik Gunnerød  
 1ELB - Elektrofag Fredrik Hoffmann  
 1ELC - Elektrofag Børre Botnmark  
 1HSA - Helse- og sosialfag Synnøve Mo Bjørlien  Hege Anette Flannum
 1HSB - Helse- og sosialfag Christina Coucheron Hoel  Linda Kumwenda
 1KDA - Kunst, design og arkitektur Tor Hemma  Carlos Dante Marti
 1MKA - Medier og kommunikasjon Jurjen Jan Kuil Lise Mordal
1SSA Terje Stokker
 1STA - Studiespesialisering Lise Lund-Larsen
Jon Christian Pettersen
 1STB - Studiespesialisering Hallgeir Johansen
Anne Heggstad
 1STC - Studiespesialisering Astrid Herlofson
Gunhild Hernes
 1STD - Studiespesialisering Espen Harbitz
Henriette Johannessen
 2AUA - Automatisering Fred Berglyd  
 2BUA - Barne- og ungdomsarbeiderfag Eirin Endresen Øien  
 2BYA - Byggteknikk Erik Svensrud  
 2ELA - Elenergi Einar Østenstad  
 2HFA - Helsefagarbeider Camilla Engberg  
 2IKA - Servicefag Roy Heien  
 2KDA - Kunst, design og arkitektur Ruth Heidi Frølich
 
 2MKA - Medier og  kommunikasjon Christian Flaten
Christian Rollefsen Hegna
 2STA - Studiespesialisering Turid Sandvik
Siv Madsen
 2STB - Studiespesialisering Torgeir Higraff
Siri Midthaug
 2STC - Studiespesialisering Mari Mikalsen
Geir Tidemann
 2STD - Studiespesialisering Siri Kvæstad
Marit Spone
 2STE - Studiespesialisering Grete Sæther
Håvard Wæhre
 3AUA - Automatikerfaget Bjørn Green Nilsen  
 3KDA - Kunst, design og arkitektur Ingrid Østenstad
 
3MKA - Medier og  kommunikasjon Kristine Bergheim Mari Anne Hvamb
 3PBA - Allmenfaglig påbygging Yvonne Lillejord
Anders Ivarsson
 3PBB - Allmenfaglig påbygging Nina Aalstad Lisbeth Sortvik
 3STA - Studiespesialisering Kenneth Ruud
 Helle Utne
 3STB - Studiespesialisering Nina Seim
 Pål Tidemandsen
 3STC - Studiespesialisering Anne Berit Hugsted
Torild Erichsen 
 3STD - Studiespesialisering Anne Sæteren
Ingrid Halset
 3STE - Studiespesialisering Vigdis Ølstad
Tone Harboe

Send oss gjerne e-post ved å klikke på navnet til kontaktlærer.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 28. august 2018.