Parkering for elever

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Skolen har en stor parkeringsplass på venstre side før du kommer til bommen ved skolen. 

  • Dersom du benytter bil til skolen, må du parkere på denne plassen.
  • Parkeringsplassen ved bussholdeplassen på høyre side er reservert skolens ansatte.
  • Motorsykler skal parkeres på oppmerket plass ved bommen inn til skolen.
  • Det er sykkelparkering til høyre for inngang D, ved den brede trappen.
  • Feilparkering av motorkjøretøy kan medføre bot/borttauing.

 

Kjøring på skolens område er ikke tillatt.


Publisert 30. november 2012, oppdatert 2. juli 2018.