Parkering for elever

Skolen har en stor parkeringsplass på venstre side før du kommer til bommen ved skolen. 

  • Dersom du benytter bil til skolen, må du parkere på denne plassen.
  • Parkeringsplassen til høyre er reservert skolens ansatte. Elever som parkerer her risikerer å få bilen borttauet for egen regning.
  • Motorsykler skal parkeres på oppmerket plass ved bommen inn til skolen.
  • Det er sykkelparkering til høyre for inngang D, ved den brede trappen.
  • Feilparkering av motorkjøretøy kan medføre bot/borttauing.

 

Kjøring på skolens område er ikke tillatt.


Publisert 30. november 2012, oppdatert 1. april 2019.