Ordensreglement

Ordensreglementet gjelder for fylkeskommunale videregående skoler og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Du kan lese hele ordensreglementet her.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 2. juli 2018.