Ordensreglement

Ordensreglementet gjelder for fylkeskommunale videregående skoler og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Du kan lese hele ordensreglementet her.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 2. juli 2018.