Lærebøker

I Buskerud fylkeskommune er det vedtatt en ordning med gratis utlån av lærebøker.

Hver høst foregår utlevering av lærebøker i regi av skolebiblioteket. Husk å sette på bokbind og skrive navn i boken når lånet er registrert. Da unngår du at bøkene dine blir forvekslet med andre elevers bøker. 
Det er strekkoden bakpå boken som gjelder når det oppstår tvil om hvem som har lånt boken. Bøkene er skolens eiendom, og skal behandles pent og leveres tilbake i god stand og til avtalt tid. 

Erstatningskriterier: 

  • det er skrevet i boken (det er lov å skrive navnet i boken)
  • det er brukt markeringstusj i boken
  • blader er løsnet eller bokryggen er brukket
  • boken er tilgriset eller flekkete
  • mangler strekkode
  • boken er i en slik stand at den ikke kan lånes ut videre

 

I juni leveres alle bøker tilbake til biblioteket. Dersom du ikke leverer bøkene før skoleslutt, må du betale erstatning for de bøkene som mangler. Bøker som blir ødelagt eller mistet må erstattes.

Dersom eleven er under 18 år er det foresatte som er formelt ansvarlig for at bøkene blir levert tilbake i god stand. Elever som slutter ved skolen i løpet av året må levere alle bøker før de slutter. 


 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 5. august 2019.