Elevkort

Alle elever får et elevkort som brukes som lånekort i biblioteket og til utskrifter og kopiering.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elevene bruker det samme kortet alle år på skolen. Mister man kortet tar man kontakt med IKT Helpdesk så lager de et nytt.

Informasjon om kortet gis av Rigmor (bibliotekaren) når det er brukeropplæring i biblioteket.

Kopiering/utskrift

I biblioteket står en kombinert skriver og kopimaskin som elever kan bruke.

Priser:

utskrift sort/hvit kr 0,50

utskrift farger kr 0,50

all kopiering kr kr 0,50

NB! Var du elev her i fjor, får du et nytt oblat til skolebeviset av din kontaktlærer


Publisert 30. november 2012, oppdatert 8. august 2017.