Boklister

Oversikt over pensumlister til alle studieretninger

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vg1

Bygg og anlegg -  VG1BA 18_19.pdf

Design og håndverk - VG1DH 18_19.pdf

Elektro - VG1EL 18_19.pdf

Helse og oppvekst - VG1HS 18_19.pdf

Kunst, design og arkitektur - Vg1KDA 18_19.pdf

Medier og kommunikasjon - VG1MK 18_19.pdf

Service og samferdsel - VG1SS 18_19.pdf

Studieforberedende - VG1ST 18_19.pdf

 

Vg2

Automasjon - VG2AUT 18_19.pdf

Bygg og anlegg - VG2BA 18_19.pdf

Barne- og ungdomsarbeiderfag - VG2BU 18_19.pdf

Elektrofag - VG2EL 19_19.pdf

Helsefagarbeidere - VG2HF 18_19.pdf

IKT - VG2IKT 18_19.pdf

Kunst, design og arkitektur - Vg2KDA 18_19.pdf

Medier og kommunikasjon - VG2MK 18_19.pdf

Studiespesialisering - Vg2ST 18_19.pdf

 

Vg3

Automasjon - VG3AU 18_19.pdf

Medier og kommunikasjon - VG3MK 18_19.pdf

 Påbygging - VG3PB 18_19.pdf

 Studiespesialisering og KDA - Vg3ST, 3KDA 18_19.pdf


Publisert 24. april 2013, oppdatert 11. september 2018.