Skolehelsetjenesten

Velkommen til skolehelsetjenesten i den videregående skolen
-    En del av røykenhuset 0-23

Skolehelsetjenestens formål:
Å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdommer og skader. Ungdom i Røyken skal trives og ha det bra.

Det er ingen rutineundersøkelser i den videregående skole. Det legges vekt på at du er ansvarlig for din egen helse, og oppsøker helsetjenesten ved behov.

Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om helserelaterte utfordringer. Er det behov for det, kan vi henvise til andre aktuelle samarbeidspartnere.

Foreldre, lærere og andre av skolens personale er også velkommen til å ta kontakt.

Skolehelsetjenesten består av:
•    Helsesøster
•    Helsesykepleier

Ved behonv for psykisk helsehjelp kontakt helsesykepleier for vurdering og henvisning til psykisk helse.
Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud.

Skolehelsetjenesten har dette tilbudet:
•    Åpen dør (samtale uten timebestilling)
•    Ulike samtalegrupper
•    Tilbud til russen om vaksine mot smittsom hjernehinne betennelse
•    Temadag til årets russ i samarbeid med Politi og Statens veivesen

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om ulike aktuelle temaer.

Åpen dør 
Du er velkommen til samtale om det du er opptatt av, går og tenker på, eller er bekymret for.                                             
Noen ganger er det godt å ha en voksen person å snakke med selv om du ikke har et spesielt problem. Da er du også VELKOMMEN!

 
Timebestilling hos helsesøster er ikke nødvendig, kom innom i treff- tiden.
Du får en timeavtale hvis du ønsker.


Vi har taushetsplikt!

 
Om du ønsker får du med deg en bekreftelse til læreren om at du har vært hos skolehelsetjenesten. Da får du gyldig fravær.

Helsestasjon for ungdom er representert:

  • Onsdager på skolen, rom A216 kl. 12:00-15:00
  • Mandager: Røyken rådhus kl. 15:00-17:30

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 5. mars 2020.