Rådgivertjenesten

Lurer du på hva du vil bli? Tenker du på fremtiden? Utdanning og yrke? Har du et konkret problem på skolen eller hjemme? Eller trenger du bare noen å snakke med?

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Skolen har tre rådgivere med ansvar for karriererådgivning og sosial-pedagogisk rådgivning. De har kontor i 2. etasje i A-blokka. 

Vi kan hjelpe deg med: 

  • Yrkesorientering og personlig veiledning i forbindelse med fagopplæring/skolegang/studier og yrker
  • Valg av utdanningsprogram og programfagInformasjon om tilbud og krav ved videregående skoler, fagopplæring, teknisk fagskole, universitet og høgskoler
  • Hvordan du kan komme i kontakt med studiesteder i utlandet
  • Søknader til fagopplæring, skolegang, studier
  • Tilrettelegging om skoledagene føles tunge
  • Individuell veiledning når du har personlige og/eller sosiale vansker som har betydning for skolegangen din
  • Vi organiserer besøk fra utdanningsinstitusjoner og andre 

Vi er også: 

  • Bindeledd til Oppfølgingstjenesten, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Lånekassen og andre ungdomsrelaterte hjelpeinstanser
  • Voksenpersoner som lytter til det du har å si
  • Vi er også kontaktpersoener hvis du har problemer som kan gå ut over skolearbeidet ditt.  Det er viktig at du snakker med rådgiverne om dette. På den måten får vi bedre muligheter til å hjelpe deg.

Vi er her for deg! Ta kontakt!

Se mailadressen øverst til høyre på denne siden.

Mobilnummer:

 Steinar Holm-Nordhagen

 31292238/ 40805973

 Anne Torbjørg Raastad-Hoel

 31292237/ 40805974

 Tina Biørn-Lian

 31292232/ 40805975


Publisert 13. september 2012, oppdatert 3. januar 2017.