Spesialpedagoger

Oppgaver:

  • Hjelpe skolen med å tilrettelegge for god tilpasset undervisning
  • Samtaler med elever
  • Samarbeidsmøter med elev/foresatte/skole
  • Sakkyndig instans i forhold til rett til spesialundervisning

Publisert 13. september 2012, oppdatert 10. april 2019.