NAV-veileder

Skolen har NAV veileder til stede fire dager i uken. Hun kan hjelpe deg med ting som gjør skolegangen lettere.

Årsak til frafall fra videregående skole er sammensatt og flere instanser må jobbe sammen for å lykkes. NAV veilederens oppgave er å hjelpe elevene med utenomfaglige utfordringer, som kan gjøre det lettere å fullføre skolen. F.eks  økonomi, familieforhold og boforhold.

NAV veilederen kan:

  • Hjelpe deg med å kartlegge utfordringer knyttet til familie, bo- og hjemmesituasjonen din
  • Bistå deg med å få den hjelpen du trenger fra andre som for eksempel fastlegen, psykisk helsetjeneste, oppfølgingstjenesten(OT), barnevernet, politiet, foreldre eller andre.
  • Hjelpe til motivasjon og endring
  • Samarbeide med skolen, oppfølgingstjenesten(OT), karriereveilederne, rådgiverne og spesialrådgiverne om å finne løsninger for elever som står i fare for å droppe ut av videregående.
  • Gi råd og veiledning om økonomi og rettigheter
  • Sørge for rask og tett videre oppfølging til ungdommer som dropper ut av videregående.

Viktig å vite om NAV veilederen:

  • NAV veilederen har taushetsplikt!
  • NAV veilederen må innhente samtykke fra deg hvis informasjon fra samtalene skal deles med andre eller informasjon skal innhentes fra andre.
  • Det er frivillig å ha kontakt med NAV veilederen og du kan avslutte samarbeidet når du selv ønsker det.

Hvis jeg ikke er på kontoret i kontortiden er det bare å ta kontakt via telefon, SMS, e-post, Snapchat eller Facebook.

Du kan avtale samtaletid via telefon, SMS, epost, Snapchat og Facebook.

 


 

 

 


Publisert 30. oktober 2017, oppdatert 29. mai 2020.