Helsestasjon for ungdom

Nytt tilbud på skolen hver onsdag kl.12.00 - 15.00.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Helsestasjon for ungdom er et GRATIS tilbud til ungdom. Der kan du få veiledning om prevensjon og svar på spørsmål om seksuell helse.

Husk at du også kan få hjelp i forhold til psykisk helse og veiledning i andre helsespørsmål.


Publisert 27. september 2013, oppdatert 7. september 2018.