Alle har rett til et godt skolemiljø

Du har rett til et trygt og godt skolemiljø, uten mobbing. Det er din opplevelse av hvordan du har det på skolen som er avgjørende.

Meld fra om mobbing

Mobbing er ikke alltid enkelt å oppdage. Det er derfor viktig at du sier fra til en ansatt som du stoler på. 

Alle som arbeider på skolen har plikt til å bidra til skolemiljøet

Både elever og ansatte må gjøre det de kan for at skolemiljøet skal være godt, men de som jobber på skolen har plikt til å bidra til at du har det trygt og godt på skolen. Det betyr at hvis en voksen på skolen vet eller tror at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke hva som har skjedd

Rektor skal lage en plan

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak slik at du får det trygt og godt på skolen. 

  • Si fra til skolen først
  • Hvis det er vanskelig, kan du ta kontakt med mobbeombudene i Viken.
  • Si fra til fylkesmannen, hvis du mener at skolen ikke gir deg den hjelpen du trenger.

Det bør helst gå en uke fra du sa fra til skolen før du kontakter Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Mer informasjon


Publisert 23. mai 2019, oppdatert 23. mai 2019.