Alle har rett til et godt skolemiljø

Du har rett til et trygt og godt skolemiljø, uten mobbing. Det er din opplevelse av hvordan du har det som er avgjørende.

Alle ansatte på skolen har plikt til å bidra til skolemiljøet

Både elever og ansatte må gjøre det de kan for at skolemiljøet skal være godt, men de ansatte på skolen har plikt til å bidra til at du har det trygt og godt på skolen.

Det betyr at hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Mobbing er ikke alltid enkelt å oppdage. Det er derfor viktig at du sier fra til en ansatt som du stoler på.

Rektor skal lage en plan

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak slik at du får det trygt og godt på skolen.  

  • Du bør alltid forsøke å snakke med en ansatt på skolen først.
  • Hvis det er vanskelig, kan du ta kontakt med mobbeombudet i Buskerud.
  • Du kan også ta direkte kontakt med Fylkesmannen i Buskerud, hvis du mener at du ikke får den hjelpen du trenger på skolen. Det bør helst gå en uke fra du sa fra på skolen før du kontakter Fylkesmannen på telefon 951 97 429.

Her finner du mer informasjon, blant annet på flere språk.

Dette sier loven om skolemiljøet.


Publisert 23. mai 2019, oppdatert 23. mai 2019.