Eksamen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
 

Har du strøket til eksamen eller standpunkt? Det vil si fått karakteren 1 i et fag?

Da har du rett til å ta eksamen til høsten. Elever som har denne retten vil få brev fra skolen i august. Det samme gjelder om du var syk på eksamen og har levert dokumentasjon på det. Har du fått vurderingen IV eller ikke møtt på eksamen uten gyldig grunn må du ta faget som privatist. Du kan melde deg på www.privatistweb.no fra 24. august til og med 15. september.
  
Hvis du ønsker å forbedre en karakter må du melde deg som privatist.
Du finner mer om eksamen på udir.no  
   

Tilrettelegging til eksamen

Enkelte elever kan ha rett til lengre tid eller annen tilrettelegging som følge av dysleksi, pollenallergi eller annet. 
  • Dette må det søkes om innen 15. april. Du finner søknadsskjemaet til høyre. Dokumentasjon må vedlegges. 
  • Hadde du tilrettelegging forrige skoleår i fjor trenger du ikke å søke på nytt.
  

Privatister og praksiskandidater

Eksamenskontoret i Buskerud fylkeskommune administrerer eksamen for privatister, praksiskandidater og lærlinger. For å melde seg til privatisteksamen i Buskerud fylkeskommune må man være bosatt i fylket eller følge kurs her. Privatister bosatt i andre fylker må henvende seg til eget fylke eller nærmeste videregående skole for informasjon om privatisteksamen. 
  
Dersom privatisteksamen er på samme dag som eleveksamen, må du møte på eleveksamen. Ingen privatisteksamener gjennomføres på skolen. 
  
  

Publisert 13. september 2012, oppdatert 24. juni 2019.