Eksamen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Denne siden blir fortløpende oppdatert med informasjon om eksamen. 


NB! Se også dokumentene som dere finner på høyre side.

Du finner mer om eksamen på udir.no

 

Privatister og praksiskandidater
Eksamenskontoret i Buskerud fylkeskommune administrerer eksamen for privatister, praksiskandidater og lærlinger. For å melde seg til privatisteksamen i Buskerud fylkeskommune må man være bosatt i fylket eller følge kurs her. Privatister bosatt i andre fylker må henvende seg til eget fylke eller nærmeste videregående skole for informasjon om privatisteksamen. Publisert 13. september 2012, oppdatert 4. mai 2018.