Eksamen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Viktig informasjon om eksamen våren 2019

Her finner du eksamensplanen for våren 2019. Offentliggjøring av trekket er onsdag 15. mai
  
De forskjellige studieretningene skal ha eksamen i:
 • Vg3 studiespesialisering: Norsk hovedmål – i tillegg to skriftlige og en muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen. Til sammen 4 eksamener.
 • Vg3 KDA: Norsk hovedmål, to skriftlige og en muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen. Til sammen 4 eksamener. Minst et trekkfag skal være innen eget programområde. I år kan det bli mer enn en praktisk eller muntlig for flere elever.
 • Vg3 MK: Norsk hovedmål, to skriftlige og en muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen. Til sammen 4 eksamener. Minst et trekkfag skal være innen eget programområde
 • Vg3 Påbygg: Norsk hovedmål – i tillegg en skriftlig og en muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen. Til sammen tre eksamener.
 • Vg3 AUA – skriftlig eksamen i automasjon – forberedelse tirsdag 28. mai, eksamen onsdag 29. mai.
 • Vg2 Studiespesialisering, 2KDA og 2MKA - en eksamen - skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk. Dere kommer opp i fag som avsluttes med standpunktkarakter etter vg2. 
 • Vg2 Yrkesfag - alle skal ha tverrfaglig eksamen. I tillegg kan noen elever trekkes ut til eksamen i engelsk (skriftlig eller muntlig), norsk (skriftlig eller muntlig) eller samfunnsfag (muntlig). 
 • Vg1 Studiespesialisering, 1KDA og 1MKA - noen elever kan trekkes ut til eksamen i matematikk 1P/1T (skriftlig eller muntlig), naturfag (muntlig-praktisk), engelsk (skriftlig eller muntlig), samfunnsfag (muntlig) eller geografi (muntlig). 
 • Vg1 Yrkesfag - noen elever kan trekkes til eksamen i matematikk 1P-Y (skriftlig eller muntlig) eller naturfag (muntlig-praktisk). Ingen elever i vg1 trekkes til mer enn en eksamen.
   

Tilrettelegging til eksamen

Enkelte elever kan ha rett til lengre tid eller annen tilrettelegging som følge av dysleksi, pollenallergi eller annet. 
 • Dette må det søkes om innen 15. april. Du finner søknadsskjemaet til høyre. Dokumentasjon må vedlegges. 
 • Hadde du tilrettelegging forrige skoleår i fjor trenger du ikke å søke på nytt.
  

Privatister og praksiskandidater

Eksamenskontoret i Buskerud fylkeskommune administrerer eksamen for privatister, praksiskandidater og lærlinger. For å melde seg til privatisteksamen i Buskerud fylkeskommune må man være bosatt i fylket eller følge kurs her. Privatister bosatt i andre fylker må henvende seg til eget fylke eller nærmeste videregående skole for informasjon om privatisteksamen. 
  
Dersom privatisteksamen er på samme dag som eleveksamen, må du møte på eleveksamen. Ingen privatisteksamener gjennomføres på skolen. 
  
   

Har du strøket til eksamen eller standpunkt? Det vil si fått karakteren 1 i et fag?

Da har du rett til å ta eksamen til høsten. Elever som har denne retten vil få brev fra skolen i august. Det samme gjelder om du var syk på eksamen og har levert dokumentasjon på det. Har du fått vurderingen IV eller ikke møtt på eksamen uten gyldig grunn må du ta faget som privatist. Du kan melde deg på www.privatistweb.no fra 24. august til og med 15. september.
  
Hvis du ønsker å forbedre en karakter må du melde deg som privatist.
Du finner mer om eksamen på udir.no

Publisert 13. september 2012, oppdatert 16. mai 2019.