Eksamen

Viktig informasjon om eksamen oppdatert 21.04.2020

Det er besluttet at muntlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen/ tverrfaglig eksamen er avlyst:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avlyser-muntlig-eksamen-i-videregaende-skole/id2698415/

     
 
Viktig informasjon om eksamen oppdatert 01.04.2020

Skriftlig eksamen for elever er avlyst!

Som kjent er skriftlig eksamen for elever avlyst og det blir derfor ingen skriftlige eksamener for elever ved Røyken videregående denne våren.

Dette betyr at du likevel får vitnemål dersom du består alle fag, det vil si får standpunktkarakter 2 eller bedre i alle fag. I tillegg må du ha bestått alle fag fra tidligere år.

Vi vet ikke pr nå hva som skjer med muntlig eksamen, praktisk eksamen/tverrfaglig eksamen så følg med på hjemmesiden.

 

Hvis du får 1 i standpunkt vil du ha rett på særskilt eksamen til høsten. Får du IV – ikke vurdering – må du selv sørge for oppmelding som privatist til høsten eller senere. For elever i vg3 vil det bety at de ikke får førstegangsvitnemål.

 

Privatister

Har du meldt deg som privatist, for å bestå eller forbedre fag fra tidligere, forholder du deg til informasjon fra privatistweb.no eller eksamenskontoret der du er oppmeldt til eksamen. Det er viktig at du følger med selv!

Har du spørsmål kan du også ta kontakt med oss på skolen så skal vi se om i kan hjelpe. Send e-post til else.ger...@bfk.no.

 

For mer informasjon se udir.no: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

 

 

 

Informasjon om eksamen vil til enhver tid bli oppdatert. Eksamensplan for våren 2020 finner du til høyre på siden.

 

Har du spørsmål, kontakt Else Germundson.

Har du meldt deg som privatist må du følge med på privatistweb.no, følge med på e-post og SMS. Spørsmål om privatisteksamen sendes på e-post.

Du finner mer om eksamen på udir.no  
   

Tilrettelegging til eksamen

Enkelte elever kan ha rett til lengre tid eller annen tilrettelegging som følge av dysleksi, pollenallergi eller annet. 
  • Dette må det søkes om innen 15. april. Du finner søknadsskjemaet til høyre. Dokumentasjon må vedlegges. 
  • Hadde du tilrettelegging forrige skoleår i fjor trenger du ikke å søke på nytt.
  

Privatister og praksiskandidater

Eksamenskontoret i Buskerud fylkeskommune administrerer eksamen for privatister, praksiskandidater og lærlinger. For å melde seg til privatisteksamen i Buskerud fylkeskommune må man være bosatt i fylket eller følge kurs her. Privatister bosatt i andre fylker må henvende seg til eget fylke eller nærmeste videregående skole for informasjon om privatisteksamen. 
  
Dersom privatisteksamen er på samme dag som eleveksamen, må du møte på eleveksamen. Ingen privatisteksamener gjennomføres på skolen. 
  

Publisert 13. september 2012, oppdatert 24. april 2020.