Eksamen

Informasjon om eksamen vil til enhver tid bli oppdatert. Eksamensplan for våren 2020 finner du til høyre på siden.

Har du spørsmål, kontakt Else Germundson.

 

Har du meldt deg som privatist må du følge med på privatistweb.no, følge med på e-post og SMS. Spørsmål om privatisteksamen sendes på e-post.

Du finner mer om eksamen på udir.no  
   

Tilrettelegging til eksamen

Enkelte elever kan ha rett til lengre tid eller annen tilrettelegging som følge av dysleksi, pollenallergi eller annet. 
  • Dette må det søkes om innen 15. april. Du finner søknadsskjemaet til høyre. Dokumentasjon må vedlegges. 
  • Hadde du tilrettelegging forrige skoleår i fjor trenger du ikke å søke på nytt.
  

Privatister og praksiskandidater

Eksamenskontoret i Buskerud fylkeskommune administrerer eksamen for privatister, praksiskandidater og lærlinger. For å melde seg til privatisteksamen i Buskerud fylkeskommune må man være bosatt i fylket eller følge kurs her. Privatister bosatt i andre fylker må henvende seg til eget fylke eller nærmeste videregående skole for informasjon om privatisteksamen. 
  
Dersom privatisteksamen er på samme dag som eleveksamen, må du møte på eleveksamen. Ingen privatisteksamener gjennomføres på skolen. 
  
  

Publisert 13. september 2012, oppdatert 14. januar 2020.