Bokskap

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 

Du får tildelt et bokskap på skolen av din kontaktlærer. Du trenger derfor en hengelås med 5-6 mm bøyle. 
  
Denne må du ta med på første skoledag for at du skal få dine skolebøker.
  
NB! Skolen tar ikke ansvar for det som oppbevares i skapene. Legg derfor aldri verdisaker der.

 


Publisert 28. november 2012, oppdatert 8. juli 2019.