Bilde av Yvonne Kristine Lillejord

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Samfunnsfag
Stilling
Lektor
Telefon
+4731292208
E-post
Yvonne.Kristi...@bfk.no