Bilde av Mette Jordbru

undervisnstilling/kontaktlærer/

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Språkfag
Stilling
lektor m opprykk
Telefon
E-post
mette.j...@bfk.no